Templomunk története

Hossza: 33,5m, szélessége: 14,4m, a párkányig 11,52m magas. A torony magassága a csúcskeresztet is beleértve 29 m. Nyugat-keleti fekvésű. A falak vastagsága a boltozat alatt 100 cm, felette 75 cm. Anyaga: vegyes nagyméretű tégla és kő. Az alapok terméskőből készültek 1,2m szélességben. Födémei: boltozatok és kupolák, tetőszerkezete: 3 állószékes feszítőműves fedélszék.

Története:

1832-ben káplánállást szerveznek, amit 1913-ban újjászerveztek.

1885-ben toronyóra készült 530 forintért

1886-ban a templomot kifestették 2.700 forintért. Graits Emil festőművész az oldalfalakon 4 olajfestményt készített:

                           1. Az egyiptomi menekülés

                           2. Jézus megkeresztelkedése

                           3.  A keresztről levett Jézus

                           4. A mennybemenő Jézus

A mennyezeten újabb 4 olajfestményt helyezett el:

1. Páduai Szent Antal

                            2. Szent Flórián vértanú

                            3. Szent Vendel apát

                            4. A mennybe felvett Szűz Mária

Összesen: 12 olajfestmény. Még ez évben újabb padokat és ajtókat szereztek be 140 forintért. 

1887-ben a hívek egy oltárképet vettek, Jézust a kereszten ábrázolja. Ez az olajfestmény vászonra készült, 160 forint volt.

1912-ben a plébániaházon átalakítást végeztek 1500 forintért.

1914-ben a plébániaház déli oldalán káplánszoba épül.

1922-ben a torony új bádogtetőt kapott.

1923-ban a templom előtt drótkerítést húznak

1926-ban Vasason új templom épül, amit 1930-ban Virág Ferenc pécsi püspök szentelte fel. Ez az első nagy lépés, hogy az anyatemplomtól elszakadjon.

1928-ben a templomon kívül kisebb tatarozást végeztek.

 Tudomásunk szerint az új templomba minden át lett hozva a régi templomból. A szószék, a keresztelő kút, a nagy oltár és oltárkép, a két mellékoltár, orgona, padok.

1911-ben új harangot vásárolt a plébánia és új vasállványt szereltetett fel.

1913-ban a pécsi Angster József orgonaépítőtől új orgonát vásárolt a hirdi egyházközség

4.910 korona értékben.

Az orgonának 10 főváltozata van: Principial 8, Bourdon 8, Gamba 8, Aeoline 8, Vox coelestis 8, travera 4, Princip.oktáv 4, Mixtura 2/3 2, Subbas 16, Cello 8 láb.

Mellékváltozatok:

1. Pedálkupola

2. Octavcopula

3. Ant.reg. kiváltó

4. Piano

5. Mezzoforte

6. Forte

7. Fortissimo

8. Kiváltó

9. Fúvócsengő

10. Crescendo

Beépítve: 69 db fasíp, 69 db horganysíp és 444db ónsíp. Összesen: 582db síp.

A légnyomatú csőrendszerű orgona előtt 1 manuálos játszóasztal. A feliratok porcellán-lapocskákra vannak beégetve. Az orgonaszekrény szürke olajfestékkel fedve.